Długość wysięgnika:

Udźwig: 

Napęd:
26m

280kg

4x4x2