Długość wysięgnika:

Udźwig: 

Napęd:
32m

350kg

4x2x2